Karaburun Bilim Kongresi 2017

Karaburun Bilim Kongresi 2017 yılında “…17’den 17’ye…” temasıyla yarın toplanıyor.

İzmir’in Karaburun ilçesinde her yıl Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen Bilim Kongresi’nin 12’ncisi 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kongre’nin ana teması ise Ekim Devrimi’nin 100. yılı dolayısıyla  olarak belirlendi.

Kongreye dinleyici olarak katılım ise ücretsiz. Katılımcılar kayıt masasından program broşürü ve kitapçığı alarak diledikleri oturumda tartışmalara katılabiliyor.

Kongre Düzenleme Kurulu tarafından yapılan çağrıda, “Her yıl Türkiye ve dünya gündemine uzak kalmama iradesini göstererek söz konusu dayanışmayı bilgi üretimi açısından ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘içeriğin lafı aştığı’ bir toplumsal muhalefeti örmeyi umuyor ve amaçlıyoruz” diyerek herkese, “Gelin dostlar bir olalım” denildi. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi almak için BURAYI tıklayabilirsiniz.

Karaburun Bilim Kongresi 2017 programı

6 Eylül  Çarşamba

10.00 Karaburun Oturumu

Tarımda Değişimler ve Direnişler – (Nergis Çay Bahçesi) ♦
Oturum Başkanı: Ekin Değirmenci
Abdullah Aysu ♦ Küresel Kapitalizme Koşut Olarak Türkiye Tarımında Değişim
Adnan Çobanoğlu ♦ Jeotermal Elektrik Santralleri ve Üzüm
Orhan Sarıbal ♦ Yasal Düzenlemelerde Tarım ve Mecliste Üretici Eksenli Direniş Pratikleri
Fatma Genç ♦ Çayda Neler Oluyor?
Ali Bülent Erdem ♦ Sadece Meyve Veren Değil Bir Kültür Yaratan Ağaç: Zeytin
Uygar Dursun Yıldırım ♦ Tarımda Alternatif Kamusallığın Olanakları: İzmir Tire Süt Kooperatifi Örneği

13.00 Açılış Konuşması ♦ Onur Hamzaoğlu

13.30 A1 Oturumu ♦ Açılış Oturumu ♦
Oturum Başkanı: Özcan Gülhan
Katılımcılar
Sungur Savran
Murat Sevinç
Şebnem Korur Fincancı
Korkut Boratav

16.00 A2 Oturumu ♦ Savaşlardan Yıkıma, Yıkımlardan Ranta
Oturum Başkanı: Dilek Karabulut
Nail Dertli ♦ Sosyal Yardımların Kadınlaşması mı, Aile Etiğinin Güçlendirilmesi mi? Metalaşma-Güvencesizleşme Kıskacında Kadınlar ve Sosyal Yardım Uygulamaları
Ahmet Gire ♦ Savaş, Hukuk ve İlkel Birikim İlişkisi: Suriyeli Göçmenler
Beyza Üstün ♦ İktidar İçin Sömürü ve Yıkım
Mehmet Horuş ♦ Ekoloji Mücadelesinin Sınıfsallığı
Mimar Meclisi ♦ Rant İçin Mimarlık Değil, Halk İçin Mimarlık: K. Armutlu Örneği

B1 Oturumu ♦ Hayvanlar İçin “Ekmek, Barış, Özgürlük”: Vegan Hareket ♦
Oturum Başkanı: Gülhan Türkay
Evrim Durmaz ♦ Doğanın Hakları
Nur Elçik ♦ Bir Mücadele ve Aktivizm Yöntemi Olarak Veganizm
Toprak Erdem Laçinkaya ♦ LGBTİ+ Hak Mücadelesi ve Hayvan Özgürlüğü Mücadelesi: Yakınlıklar, Ortaklıklar

7 Eylül Perşembe

10.00 A3 Oturumu ♦ Cami, Siyaset ve Toplumsal Değişme
Oturum Başkanı: Zerrin Kurtoğlu
Serpil Özaloğlu ♦ Günümüz Ankarası’nda Anıtsal Cami ve Külliyelerin İnşası, Geleneğin Yeniden İcadı mıdır?
Yücel Demirer ♦ Dinsel Mekân Üzerinden Uluslararası Temsil ve Müdahale: Maryland ‘Amerika Diyanet Merkezi’ Örneği
Fuat Ercan ♦ Toplumun/İktidarın Bileşenleri: Cami, Kışla ve AVM
Deniz Parlak ♦ Camilerin Kurucu Mekân Olarak Simgeselleştirilmesi ve 15 Temmuz Sonrası
Süleyman Şavlı, Örsan Karasakal ve Ceren Günbatar ♦ “Pop İslamın” Sekülerleşmenin “Nimetlerinden” Faydalanma Halleri: Ramazan Konserleri

B2 Oturumu ♦ Tahakküm ve Özgürlük Arasında: Özneler ve Kimlikler
Oturum Başkanı: Aydın Gelmez
Olkan Senemoğlu ♦ Hangi Birey, Nasıl Özgürlük, Niçin Komünizm: Marx’ın Komünist Toplumda Birey ve Özgürlük Anlayışı
Sebahattin Şen ♦ Bir Egemenlik Biçimi ve Toplumsal Bir İktidar Olarak Türklük
Emine Sevim ♦ Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığına Sahip Erkeklerin Kadınlarla İlişkilenme Biçimlerinde Kurulan Erillik Üzerine Bir Alan Araştırması
Aydın Bayad, Elif Sakin, Aslı Aydemir, Ogeday Çoker ve Çağatay Çoker ♦ 20. Yüzyıl Bilim Anlayışının Psikolojiye Mirası: Ulus, Birey, Kimlik, Öznellik

13.30 A4 Oturumu ♦ Gündelik Siyaset ve Devlette Dönüşüm ♦
Oturum Başkanı: Aykut Erdoğdu
Gülnur Elçik ♦ Türkiye’de Siyasal Partilerin Örgütsel Dinamiklerinin Politika Üretimindeki Etkileri
Ahmet Vedat Koçal ♦ Kapitalizmin Yeniden Üretim Aygıtı Olarak Sosyalizmin Güncel İdeolojik Tahribatı: Sol Popülizm ve Parlamentarizm – Sosyal Demokrasi’den Radikal Demokrasi’ye Liberalizmin Truva Atı Geleneği
Ali Yalçın Göymen ♦ Yabancılaşma – Müşterekleşme Diyalektiği Üzerinden Devrimi Yeniden Düşünmek
Özgür Emrah Gürel ♦ Tiranlık, Tarih ve Eleştirel Felsefe: Strauss-Kojeve Tartışmasını Yeniden Düşünmek

B3 Oturumu ♦ Devrimde Sanat, Sanatta Devrim
Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın anısına…
Oturum Başkanı: Suzan Orhan
Barış Yıldırım ♦ Marx’ın İçerik ve Biçim Kategorilerinin Estetik Yorumu
Murat Dural ♦ Sessizliğin Bakışı Filmindeki Sessizliği ve Bakışları Çözümleme Denemesi: Sanatsal Kullanım ile Bilimsel Değerlendirmeyi Özdeş Algılamak Mümkün mü?
Emre Tansu Keten ♦ Sanatta Devrimci Arayışlar: Ekim Devrimi Deneyimi
Serdar Türkmen ♦ Şarkısız Devrim Olmaz

16.00 A5 Oturumu ♦ 150. Yılında Kapital
Oturum Başkanı: Benan Eres
Erkin Özalp ♦ Kapital ve Siyasal Mücadele
Utku Balaban ♦ Kapital’in Yeni Yüzyılı
Muammer Kaymak ♦ Kapital’in Rusça Serüveni
Ali Cenk Gedik ♦ Kapital’de Müzik, Müzik Bilimlerinde Kapital: Kapital’i Politik ve Apolitik Olarak Okumak

8 Eylül, Cuma

10.00 A6 Oturumu ♦ “Tasfiye Olan Ne? Kalan Ne? Dünyada ve Türkiye’de Üniversiteler ve Alternatifleri”: Akademide Çöküşe Karşı Umut ve Somut Ütopyalar ♦
Oturum Başkanı: Aynur Özuğurlu
Derya Keskin ♦ Üniversite, Nereden Nereye…
Ömer Furkan Özdemir ♦ Piyasa ve Faşizmin Cenderesinde 2017 Türkiye’sinde Üniversite: Tasfiyelerden Sonra “İçerde Kalanlar”
Hakan Koçak ♦ Akademi İşçi Sınıfıyla Buluşunca: Akademisyenleri Hizaya Getirme Aracı Olarak Anti-Komünizm
Aynur Özuğurlu ♦ Akademik Kimlik ve Akademik Özgürlük Mitleri ya da “Yettiniz Gari!”

13.30 A7 Oturumu ♦ “100 Yılda… ♦
Oturum Başkanı: N. Erkin Başer
Özlem Özkan ♦ Dünyada Bir İlk: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Semaşko Sağlık Sistemi
Çetin Erer ♦ Çağdaşları Yenilirken Ekim Devrimi Neden Muzaffer Olabildi?
Dilan Canan Çelik ♦ Ekim Devrimi ve Kadın
Hülya Osmanağaoğlu ♦ Ekim Devrimi Kadınları Kurtarabilir miydi?
Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı ♦ Ekim Devrimi Tarih mi Oldu? Tarih Nedir?

16.00 A8 Oturumu ♦ Sokağın Bilgisi: Dayanışma Akademileri
Oturum Başkanları ve Çerçeve Sunuş ♦ L. Işıl Ünal ve Seçkin Özsoy ♦ Akademinin Bir Müşterek Olarak (Yeniden) İnşa Sorunu
Ahmet Kerim Gültekin ♦ Dersim Dayanışma Akademisi Deneyimi Üzerine Düşünceler
Lülüfer Körükmez ♦ İzmir Dayanışma Akademisi
Emre Tansu Keten ve Filiz Arıöz ♦ İstanbul Dayanışma Akademisi
Nuray Türkmen ♦ Ankara Dayanışma Akademisi
Z. Gizem Sayın ve Günizi Kartal ♦ Kampüssüzler
Adem Yeşilyurt ♦ Kocaeli Dayanışma Akademisi
Yasemin Özgün ♦ Eskişehir Okulu

20.00 ‘Sokak Akademisi’ Oturumu ♦ OHAL’de Bir Manevra: “Sokak Akademisi” ♦ (Nergis Çay Bahçesi) ♦
Katılımcılar
Süreyya Karacabey
Hazel Başköy
Mehmet Mutlu
Yasin Durak

9 Eylül, Cumartesi

10.00 A9 Oturumu ♦ Ekim Devriminin Sınıf Kompozisyonu ve Örgütlenmesi ♦
Oturum Başkanı: Mehmet Türkay
Nuray Sancar ♦ Ekim Devrimi ve “Proletaryanın Bir Sınıf Olarak Oluşması”
Banu Bülbül ♦ Sağaltıcı ve Özgürleştirici Bir Örgüt Deneyimi Olarak Sovyetler
Devrimci Hukukçular ♦ Bir Sınıfın Bir Başka Sınıf Üzerinde Tahakküm Kurması ya da Adalet Tesisi: 2017’den 1917 Ekim Devrimi’ne Bakmak

B4 Oturumu ♦ “Faşizme İnat, Yaşasın Hayat”
Oturum Başkanı: Kuvvet Lordoğlu
Serdar Başçetin ♦ Açlık Grevi Deneyimlerinden Hareketle İktidara ve Toplumsal Dinamiklere Eleştirel Gözle Bakmak
Eylül Deniz Yaşar ♦ Faşizme Karşı Direnmenin Yeni Bir Olanağı ve Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Ankara Yüksel Direnişi
Emircan Saç ve Batuhan Saç ♦ Gülmenin Oluşturduğu Kitle ve Mücadele Araçları
Oktay İnce ve Nuray Türkmen ♦ Sosyalbilim ve İmaj: “Araştırmacının Araştırmasını (İmajlarından) Araştırmak…”

13.30 A10 Oturumu ♦ Grundrisse’den Kapital’e Marx’ın Yolu ♦
Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse
Melda Yaman ♦ Aristoteles’ten Marx’a Eşdeğer Biçim ve Değerin Tözü
Özgür Öztürk ♦ Marx’ın Yöntemleri
Özgür Narin ♦ Ekim Devriminden “Dijital Çağ”a Makineler ve İnsan: Kapital’den sonra Grundrisse

16.00 A11 Oturumu ♦ Bireyden İktidara Faşizmin Kurumsallaşması ♦
Oturum Başkanı: Atilla Göktürk
Taner Özbenli ♦ Faşizmin Nörolojisi
Cihan Cinemre ♦ Faşizmin Sınıf Tabanı Olarak Küçük Burjuvazi
Şebnem Oğuz ♦ 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Türkiye: Süreklileşmiş Olağanüstü Hal mi, Olağanüstü Devlet Biçiminin Konsolidasyonu mu?

18.30 ‘Halklararası Dayanışma Köprüsü Derneği’ Oturumu Mülteci Meselesi: Birlikte Yaşamak ♦ (Nergis Çay Bahçesi) ♦
Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunuş ♦ Cem Terzi ♦ Göç
Ayşegül Karpuz ♦ Türkiye’de Yaşayan Mültecilerin Statüsüzlük Hali ve Yaşadıkları Hukuki Sorunlar
Burcu Şentürk ♦ Ne Yapmalı?

10 Eylül, Pazar

10.00 A12 Oturumu ♦ Kapitalizmin Toplumsal Tarih Düğümleri 20. Yüzyıldaki İki Dünya Savaşı ♦
Oturum Başkanı: Tül Zeynep Akbal Süalp
Katılımcılar
Nedim Süalp
Emine Sevim
Aslı Takanay
Emek Durmuşoğlu
Alper Dizdar
Gizem Yılmaz

14.00 A13 Oturumu ♦ Kapanış Oturumu ♦ “Tarihte Son Sözü Direnenler Söyler…”
Oturum Başkanı: Ertuğrul Mavioğlu
Katılımcılar
İlker Küçükparlak
Melek Göregenli
Sevilay Çelenk
Cenk Yiğiter
Veli Saçılık

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: